Följ oss på Facebook

klart.se

Se hur snölägget är i Högheden, här.